Лилия София Попганчева

Special guest

Аз съм групов и индивидуален психоаналитик. Преминала съм обучения в психоанализа, психодрама, спортна психология, енергийна психология, ТЕС I ниво, Рейки I ниво.
В момента се обучавам в трансперсонална психотерапия, което включва терапия с психотропни лечебни растения.

Лилия София Попганчева has been a guest on 2 episodes.